Opbrengst collecte voor Oekraïense gezinnen die in Wierden verblijven

Opbrengst collecte voor Oekraïense gezinnen die in Wierden verblijven

Om stil te staan bij de situatie in Oekraïne, is besloten om bij elke activiteit te vragen een collecte te houden waarvan de opbrengst bestemd is voor Oekraïne. Deelnemers aan activiteiten kunnen ter plekke geven voor deze collecte of online via https://vrijheidwierdenenter.nl/collecte-oekraine/. Verder is besloten om de Oekraïners, die in onze gemeente gehuisvest zijn te bezoeken en in het gesprek ze uit te leggen wat we doen. Tevens willen we ze uitnodigen bij het bevrijdingsontbijt. Datzelfde gold al voor de asielzoekers en statushouders die in Wierden wonen. Zo kunnen we samen met natuurlijk onze eigen inwoners de bevrijding herdenken.

Na de laatste activiteit op 7 mei maken we het totaalbedrag bekend en het bedrag besteden we aan de Oekraïense gezinnen die in Wierden verblijven en onderzoeken met instanties die ze begeleiden waar ze behoefte aan hebben.

Comments are closed.