De bevrijdingskrant

De bevrijdingskrant

Onze bevrijdingskrant is huis aan huis bezorgd in de gemeente Wierden. Mocht u de krant niet gehad hebben of hem kwijt zijn, dan is deze hier te bekijken of te downloaden. Bij het ter perse gaan van deze krant was nog niet bekend dat de activiteiten versoberd zijn in verband met de situatie in Oekraïne. De activiteiten met colonnes legervoertuigen zijn geschrapt. Deze waren op 9 april in Wierden en op 1 mei en 4 mei in Enter. Het afsluitende vuurwerk op 5 mei, zowel in Wierden als Enter, komt eveneens te vervallen.


Comments are closed.