Hoofdstuk 3 – 6 September 1944

Hoofdstuk 3 – 6 September 1944

De geallieerde luchtmacht was op deze dag zeer actief in het kader van de voorbereidingen voor de luchtlandingen bij Arnhem en in Brabant (operatie Market Garden). Ook in onze omgeving kreeg men hier mee te maken, met name met P-47 Thunderbolts van de Amerikaanse luchtmacht (groepen c.q. squadrons onbekend). Om 14.15 uur werd op de Bruinehaar een auto onder vuur genomen, in Oldenzaal een trein en naast het klooster in Zenderen werd een Flak-stelling aangevallen. Boven het Wierdense luchtruim was een groep van 12 Thunderbolts (helaas onbekend van welk squadron) op jacht naar doelen op de grond hetgeen de Wierdense bevolking zo snel mogelijk naar de schuilkelders deed vluchten.

Kort voor 15.00 uur waren enkele toestellen omlaag gedoken en hadden Duitse vrachtauto’s beschoten, die werden vernietigd. Deze hadden zich verscholen onder de bomen langs de Schietbaanweg, dicht bij het NAD-kamp, maar dat mocht hen niet baten.

De overige jagers bestookten een stilstaande personentrein tussen Wierden en Nijverdal, waarvan de locomotief werd uitgeschakeld. Deze trein (14 wagons) was bevolkt met op de vlucht zijnde NSB-ers en had halt gehouden i.v.m. het luchtalarm bij nadering van de vliegtuigen. De inzittenden vluchtten in paniek weg en later die dag kon men ze in groepjes door Wierden zien lopen, in de hoop op de één of andere manier vervoer te krij­gen naar Duitsland waar ze veilig dachten te zijn.

Na beschieting van deze trein vlogen de Amerikanen naar het station te Wierden, waar ze een grote stilstaande trein ontdekten met 27 tankwagons, gevuld met olie en andere brandstoffen. Hiervan schoten zij er 19 in brand terwijl de locomotief werd uitgeschakeld. Na ongeveer 10 minuten ontstonden de eerste rookwolken die snel in omvang en hevigheid toenamen en na een half uur was een gigantische vlammenzee zichtbaar.

Van 6 wagons wist Duits spoorwegpersoneel de gaten te dichten met houten pluggen zodat het vuur verstikte, maar de andere 13 brandden in alle hevigheid. De trein stond vanaf de overweg aan de Hexelseweg tot een paar honderd meter na de fabriek van Höfkes.

De Wierdense stationschef Sutherland heeft met gevaar voor eigen leven de brandende wagons losgekoppeld en met een kleine locomotief weggesleept van de nog intact zijnde wagons en zodoende Wierden naar alle waarschijnlijkheid voor een grote ramp behoed.

Blussen was niet moge­lijk en men was gedwongen de wagons te laten uitbranden. De rook was tot aan de Duitse grens zichtbaar en in Wierden namen de mensen die vlak bij de spoorlijn woonden de wijk naar veiliger oorden. Op sommige plaatsen in Almelo moest men de verlichting in de huizen aandoen. Drie dagen duurde deze grootste brand die ooit in Wierden gewoed heeft. Vrijwel gelijktijdig met voornoemde beschieting werd ook een Wehrmachttrein tussen Rijssen en Holten bestookt en om 15.35 uur, werd bij Holten een trein aangevallen. De zelf­de vliegtuigen beschoten even later op de Markeloseweg een Duitse auto.

Specificaties Republic P-47 Thunderbolt

Zie hoofdstuk 2 – 5 september 1944

P-47 Thunderbolt van nr. 64 Fighter Squadron USAAF.
Embleem 64 Fighter Squadron.