Wat betekent vrijheid voor mij

Wat betekent vrijheid voor mij

Wat betekent vrijheid voor mij en hoe kijk ik er, als actief dienend militair, tegenaan? In de huidige samenleving is het belangrijk dat men vrijheid van handelen heeft en vrijheid van meningsuiting. Aan deze vormen van vrijheid zitten ook grenzen. De afgelopen jaren is er een toenemende mate van polarisatie. Doordat men bewust grenzen op gaat zoeken is het belangrijk dat er respect wordt getoond voor elkaars mening, maar het stimuleren van polarisatie moet worden voorkomen om grote mate van vrijheid te waarborgen.

Ten tijde van de 2e wereldoorlog waren de 2 bovenstaande aspecten, vrijheid van handelen en vrijheid van meningsuiting, letterlijk levensgevaarlijk. Als je in het openbaar liet merken dat je een andere gedachte had dan de bezetter, was de kans groot dat je het er niet levend vanaf bracht. Dit boezemt een enorme mate van angst in de samenleving.

Als ik kijk naar mijn eigen uitzendingen in Irak, Afghanistan en Mali, dan besef ik des te meer hoe goed wij het hebben in onze vrije samenleving. In mijn periode in Afghanistan, 2007, was de dreiging van de taliban duidelijk merkbaar. Ondanks het feit dat er veelvuldig werd gevochten hebben wij als Task Force gepoogd de lokale bevolking te helpen. Doordat de lokale bevolking maximaal werd onderdrukt door de taliban was het duidelijk zichtbaar dat de locals niet graag met ons in gesprek gingen. Dit is ook niet raar als je nagaat dat de kans groot is dat de persoon, of een familielid, de volgende dag aan een boom hangt om een statement te maken.

Mede door bovenstaande ervaring denk ik dat een ieder moet beseffen hoe waardevol het is dat je, tot een bepaalde hoogte, vrijheid van handelen en meningsuiting hebt.

Ondanks het feit dat wij het goed hebben staat er ook een bepaalde druk op de bovenstaande vrijheden. In mijn optiek speelt de sociale media een negatieve rol in dit geheel. Het is heel makkelijk en veilig om je mening te verkondigen achter een scherm. Op deze manier hoef je geen confrontatie aan te gaan en gelijkgestemden zoeken elkaar op in groepen op sociale media. Helaas is het tegenwoordig niet uitzonderlijk dat er bedreigingen worden geuit middels bepaalde platformen. Voor de ontvanger van deze bedreigingen kan het lastig zijn om hier goed mee om te gaan, helemaal als je ook een thuisfront hebt die zich veilig hoort te voelen in je eigen huis. Dit doet iets met je gevoel van vrijheid!

Let op elkaar en laat een ieder in zijn waarde.

Sander Vos

Comments are closed.