Hoofdstuk 12 – Verantwoording

Hoofdstuk 12 – Verantwoording

In verband met de coronacrisis en volgend op de 11 publicaties over de bevrijding van Wierden, heeft de Historische Kring Wederden in samenwerking met de stichting Vier de vrijheid Wierden Enter van 23 april t/m met 3 mei 2020 elke dag een hoofdstuk over de Tweede Wereldoorlog gepubliceerd. Dit keer werden de diverse luchtaanvallen op Wierden toegelicht in 12 afleveringen. De samenstellers pretenderen absoluut niet om volledig te zijn met deze series, maar hebben gebruik gemaakt van de op dit moment beschikbare gegevens. We hopen dat we veel inwoners hebben bereikt met dit stukje lokale historie over de Tweede Wereldoorlog en dat dit wordt gewaardeerd.

Wierden is strategisch gezien een belangrijk verkeersknooppunt, waar auto-, en spoorwegen uit het noorden (via Zwolle) en het westen (via Apeldoorn) samen komen en via o.a. Almelo/Hengelo richting Duitsland lopen. Het is daarom niet verwonderlijk dat de geallieerden in de laatste 12 maanden van de oorlog in toenemende mate luchtaanvallen (beschietingen en bombardementen) uitvoerden op doelen gelegen voor het oprukkende geallieerde front. Auto’s, treinen, schepen en de bijbehorende infrastructuur werden regelmatig bestookt om de Duitse logistiek zo veel mogelijk te hinderen en ook Wierden en de directe omgeving ontkwamen daar niet aan.

De eerste elf hoofdstukken bestonden elk uit een “Wierdens deel” en gegevens over het betreffende squadron plus de technische specificaties van de vliegtuigen, uiteraard met de nodige afbeeldingen. Het twaalfde hoofdstuk (zie hier boven) bestaat uit een aantal (delen van) luchtfoto’s waarop bomkraters te zien zijn.

De publicaties zijn (net als voorheen) te vinden op de Facebookpagina’s en de websites van de HKW en van de stichting Vier de vrijheid Wierden Enter.

Website HKW: www.historischekringwierden.nl; naar beneden scrollen; filter op: verhaal; toon als: galerij; sorteren op: laatst gewijzigd; kies: aflopend.

Website Vier de vrijheid Wierden Enter: https://www.vrijheidwierdenenter.nl/luchtaanvallen-op-wierden/

Hoofdbron voor deze reeks waren de processenverbaal uit de oorlog uit het archief van de HKW en met name uit de boeken “Laatste Herinneringen” en “Allerlaatste Herinneringen”, waarin ook meerdere persoonlijke anekdotes staan, die bijzonder interessante informatie bevatten. Ook de boeken van de heren Cornelissen, Slettenhaar, Kokhuis en Noltus werden veelvuldig geraadpleegd. In onze optiek verdienen deze heren bijzondere lof, daar door hen het eigenlijke en uiterst moeilijke “spit- en graafwerk” is verricht (in de tijd dat er nog geen internet bestond) en de resultaten zijn vastgelegd. Veel informatie komt ook uit het archief van de samenstellers en uit diverse Engelse, Amerikaanse en Canadese boeken en websites. Naast voornoemde personen/instanties is ook dank verschuldigd aan al diegenen die (gevraagd en ongevraagd) verhalen, foto’s, documenten, enz. aan de HKW hebben verstrekt.

Laten we samen het verleden levend houden!

“OPDAT HET NIET WEER GEBEURE”.

Enkele delen van luchtfoto’s waarop bomkraters zijn te zien

Foto d.d. 26-11-1944: station en omgeving – Noord ^^^

In de witte cirkel: spoorwegovergang Nijverdalsestraat.

Foto d.d. 26-11-1944 directe omgeving station – Noord ^^^

Foto d.d.15-03-1945 station en omgeving – Noord ^^^

De kraters vlak bij het station zijn opgevuld

Foto d.d. 26-11-1944 spoor Wierden – Nijverdal – Noord ^^^

Midden onder het NAD kamp tussen de Nijverdalse straat en het spoor.

Foto d.d. 26-11-1944 Notter, spoor Wierden – Nijverdal – Noord ^^^

Van links onder naar rechts midden de Bussinksweg

Foto d.d. 26-11-1944 Wierden – Rijssen, brug over de Regge – Noord ^^^