Lichtroute

Lichtroute

Hier komt tzt de route en de uitleg bij de verschillende stops op de route

QR Codes

Voor uitleg over stops kunnen buurten beschrijvingen aanleveren. Deze beschrijvingen nemen we op op deze website (aanleveren via lichtroute@vrijheidwierdenenter.nl). De beschrijvingen worden opgenomen in de route-beschrijving zodat deelnemers deze informatie kunnen lezen tijdens het rijden van de route.

Daarnaast kunnen er QR codes gemaakt worden die verwijzen naar de beschrijvingen (deze code kan pas gemaakt worden nadat de beschrijving is aangeleverd, de tekst kan later wel aangepast / gecorrigeerd worden). Deze QR codes kunnen op spandoeken gedrukt worden en kunnen gebruikt worden in de (papieren) route-boekjes.

Er is budget voor een een beperkt aantal spandoeken die via de organisatie aangevraagd kunnen worden. Deze spandoeken (met de QR code) kunnen aan het begin van de wijk / buurt geplaatst worden. Zo kunnen deelnemers van de route zien dat ze bij een nieuwe lichtroute stop zijn en kunnen ze via de QR de informatie ophalen behorende bij hetgeen ze daar gaan zien. Indien gewenst kunnen wijken / buurten de(zelfde) QR code op meerdere plaatsen in de wijk plaatsen.

Link