Versobering festiviteiten bevrijding ivm situatie in Oekraïne

Versobering festiviteiten bevrijding ivm situatie in Oekraïne

Wij hebben, als Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter, besloten om ons bevrijdingsfeest te
versoberen. Er is geprobeerd een balans te zoeken tussen onze medemensen, die getraumatiseerd zijn door de oorlog in Oekraïne en onze inwoners, die veel activiteiten hebben georganiseerd om onze vrijheid te herdenken en te vieren. De situatie in Oekraïne leert ons dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Er is besloten om bij elke activiteit te vragen een collecte te houden waarvan de opbrengst bestemd is voor Oekraïne. Verder is besloten om de Oekraïners, die in onze gemeente gehuisvest zijn, te bezoeken en in het gesprek ze uit te leggen wat we doen. Tevens willen we ze uitnodigen bij het bevrijdingsontbijt. Datzelfde gold al voor de asielzoekers en statushouders die in Wierden wonen. Zo kunnen we samen met natuurlijk onze eigen inwoners de bevrijding herdenken.

De activiteiten met colonnes legervoertuigen zijn geschrapt. Deze waren op 9 april in Wierden en
op 1 mei en 4 mei in Enter. Het afsluitende vuurwerk op 5 mei, zowel in Wierden als Enter, komt ook te vervallen.

Binnenkort zult u een bevrijdingskrant in de bus ontvangen. Bij het ter perse gaan van deze krant was bovenstaande nog niet bekend. In de bevrijdingskrant staan deze activiteiten nog in het programma. maar zijn inmiddels dus komen te vervallen.

Volg alle nieuws via onze website of de socials.

Comments are closed.