Update Lichtroute 75 jaar bevrijding

Update Lichtroute 75 jaar bevrijding

Afgelopen jaar waren we voornemens een groot feest te houden in onze Gemeente Wierden ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Corona deed zijn intrede en alles is afgeblazen dit jaar. Wij danken u voor uw begrip voor de ontstane situatie. Nu is er een nieuw virus en ook nu weten wij niet hoe het zal gaan. Wat weten wij wel? Afgelopen weekend en vorig weekend is er een lichtroute gehouden in de Noord Oost Polder, CORONA PROOF: bezoekers, kijkers mochten de auto niet verlaten, fietsers met maximaal 2 personen en/ of op afstand van andere fietsers.

Op 21 januari is er een overleg met de gemeente om te bespreken of dat ook in Wierden op die manier kan. ’s Avonds op de 21e hebben wij een bestuursvergadering om besluiten te nemen. Wij zullen u over deze besluiten informeren op 22 of 23 januari 2021.

Bijna alle buurten hebben aangegeven zeker te weten dat hun buurt ook in 2021 mee wil doen en ziet mogelijkheden om dat Corona-proof te doen! Daar zijn wij blij mee! Wij hebben tot op heden alleen maar te maken gehad met enthousiaste buurten en dat is geweldig fijn voor een organisatie als de onze! We zijn allemaal vrijwilligers en zetten allemaal ons beste beentje voor! Dank daarvoor!

Door een aantal buurten is gevraagd of het plan van een buurt gewijzigd mag worden. Dat mag, onder voorwaarde dat u beseft dat uw beschikking maximaal is (het geld is verdeeld). De buurt moet bij wijziging een nieuwe beschikking aanvragen (nieuwe begroting indienen) en zelf aangeven welke posten er in eerder ingediende begroting gewijzigd moet worden. U ontvangt dan van ons een nieuwe beschikking waarbij wij voor elke buurt dezelfde uitgangspunten hanteren die in december 2019 zijn vastgesteld.

Kortom u kunt geen facturen indienen die niet op uw begroting van uw buurt staan. Let op als u een factuur indient van 100 euro betalen wij u maximaal 70 euro (wij betalen max 70% als stichting) en buurten dienen zelf 30% bij te dragen (dat is niet anders dan voorheen).

Tot slot wensen wij U allen fijne feestdagen en een gezond 2021 toe.

Een hartelijke groet van Bart Beldman hij is de organisator achter de lichtroute samen met zijn broer en vader en een hartelijke groet namens de Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter:

Ria Broeze, Jan Bosch, Leta Evers, Jolanda Haverkamp, Henri v.d. Kolk, Jantina Berkhof, Merle Pas, Melanie Langenhof, Eleon de Haas, Michel van Sluys, Emiel Schoot Uiterkamp

Heeft u vragen nav deze mail? bel gerust met de voorzitter: Ria Broeze 06-12842382

Comments are closed.