Update activiteiten 75 jaar bevrijding

Update activiteiten 75 jaar bevrijding

Aan het einde van het jaar toch nog even een update over de activiteiten die in het kader van 75 (+1) jaar bevrijding georganiseerd worden. Door Corona is ons grote feest van 75 jaar bevrijding niet doorgegaan. Wij weten niet hoe het nieuwe virus zich gaat ontwikkelen en ook niet hoe snel de vaccinatie een oplossing gaat bieden.

Wij hebben in het bestuur afgesproken dat de festiviteiten in 2021 gehouden zullen worden onder voorwaarde dat de maatregelen tegen het Corona virus dit toelaten. Als er tegen die tijd nog beperkende maatregelen zijn, moet het feest Corona-proof worden georganiseerd. De voor 75 jaar bevrijding afgegeven beschikkingen blijven geldig, mits de festiviteiten in het kader van 75 (+1) jaar bevrijding gehouden worden in dezelfde periode als gepland in 2020. De festiviteiten mogen plaatsvinden in de periode van 7 april tot en met uiterlijk zaterdag 8 mei 2021.

Op 21 januari is er een overleg met de gemeente om te bespreken wat er georganiseerd kan worden en op welke manier (rekening houden met de onzekerheid die er dan nog is). ’s Avonds op de 21e hebben wij een bestuursvergadering om besluiten te nemen. Wij zullen u over deze besluiten informeren op 22 of 23 januari 2021.

Let op dat de vergunningen opnieuw moeten worden aangevraagd. De deadline daarvoor zullen we met de Gemeente bespreken. Voor de meeste vergunningen geldt dat enkel de datum aangepast hoeft te worden, maar voor sommige activiteiten kan de gemeente extra eisen stellen (bv vragen over hoe de activiteit Corona-proof georganiseerd / uitgevoerd gaat worden).

Beste mensen wij bedanken u voor uw flexibiliteit dit jaar, we hebben prettig samengewerkt, dank daarvoor!

Wij wensen iedereen veel gezondheid en fijne feestdagen toe en een gezond 2021!

Een hartelijke groet namens de Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter

Ria Broeze, Jan Bosch, Leta Evers, Jolanda Haverkamp, Henri v.d. Kolk, Jantina Berkhof, Merle Pas, Melanie Langenhof, Eleon de Haas, Michel Van Sluys en Emiel Schoot Uiterkamp

Heeft u vragen nav deze update? Bel gerust met de voorzitter Ria Broeze (06-12842382)

Reacties zijn gesloten.