De bevrijding van Wierden van 5 t/m 9 april 1945

De bevrijding van Wierden van 5 t/m 9 april 1945

In verband met de coronabeperkingen zal met ingang van maandag 30 maart t/m 10 april 2020 elke dag (behoudens op zondag) een hoofdstuk (in totaal 11) betreffende de bevrijding van Wierden op de Facebookpagina en op de website van de Historische Kring Wederden worden gepubliceerd.

Hoofdbron voor deze reeks hoofstukken over de bevrijding van Wierden is het dagboek van het Algonquin Regiment met zeer veel gedetailleerde gegevens en het boek “Warpath” dat de geschiedenis van het Regiment beschrijft. Ook is dankbaar gebruik gemaakt van informatie uit een aantal boeken geschreven door de (in onze ogen) pioniers van de Twentse geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog in onze regio, nl. de heren Cornelissen, Slettenhaar, Kokhuis en Noltus, alsmede een publicatie van Dagblad Tubantia/Dagblad van het Oosten/Hengelo’s Dagblad over deze bewogen periode. In onze optiek verdienen voornoemde heren bijzondere lof, daar door hen het eigenlijke en uiterst moeilijke “spit- en graafwerk” is verricht en de resultaten daarvan door hen zijn vastgelegd.

Veel informatie komt ook uit het archief van de HKW, met name uit de boeken “Laatste Herinneringen” en “Allerlaatste Herinneringen”, waarin ook meerdere persoonlijke anekdotes staan, die bijzonder interessante informatie bevatten met betrekking tot de bevrijding van Wierden. Naast voornoemde personen/instanties is ook dank verschuldigd aan al diegenen die (gevraagd en ongevraagd) verhalen, foto’s, documenten, enz. aan de HKW hebben verstrekt.

Laten we samen, ook in deze moeilijke tijd, het verleden levend houden!

Comments are closed.