Uitnodiging bijeenkomst op woensdag 19 juni 2019

Uitnodiging bijeenkomst op woensdag 19 juni 2019

Op 28 februari 2019 heeft op initiatief van de gemeente Wierden in het gemeentehuis een startavond plaatsgevonden over het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in 2020. Als vervolg op de startavond nodigt de Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter u uit voor een bijeenkomst op woensdag 19 juni 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Wierden. Op deze avond zullen wij verder informeren over de viering van 75 jaar vrijheid in onze gemeente en een platform bieden om uw ideeën met elkaar te delen, waar mogelijk te koppelen. Tevens wordt de rol van de stichting verduidelijkt.

In verband met de voorbereidingen, willen we graag weten op hoeveel personen we kunnen rekenen. Daarom verzoeken we u om uiterlijk 31 mei 2019 per e-mail via info@vrijheidwierdenenter.nl op te geven met hoeveel personen u komt.

Heeft u al plannen en ideeën en zijn die bij ons niet bekend, dan kunt u die aan ons doorgeven via ons mailadres: info@vrijheidwierdenenter.nl. Mocht u een vraag hebben schroom dan niet om contact op te nemen met mevrouw Ria Broeze via bovengenoemd mailadres.

Even een terugblik: Op 28 februari 2019 waren alle inwoners van onze gemeente, in het bijzonder de culturele- en sportverenigingen, scholen en andere instanties, uitgenodigd. Naast de algemene informatie over 75 jaar vrijheid en de ambitie om dat in de gemeente Wierden op een grootse wijze te vieren, vond er met de aanwezigen een eerste oriëntatie plaats hoe we dat met elkaar kunnen gaan vormgeven. Daarmee was de toon gezet voor de gemeente-brede viering van 75 jaar vrijheid.

Om dit allemaal in goede banen te gaan leiden is op verzoek van Burgemeester Robben een kerncomité gevormd, dat als taken krijgt:

 • Informatieverstrekking aan de inwoners
 • inspireren en enthousiasmeren van inwoners en verenigingen
 • het agenderen van activiteiten
 • het bewaken van het openbaar karakter van evenementen
 • een stichting op te richten

Het gaat hierbij om evenementen en activiteiten die in de periode van 7 april 2020 (bevrijding Hoge Hexel) tot en met de Nationale Bevrijdingsdag 5 mei 2020 in de gemeente Wierden plaatsvinden.

Wat heeft het kerncomité tot nu toe gedaan?

 • een raadsinformatiebrief op laten stellen en verzonden aan de Gemeenteraad
 • de stichting “Vier de Vrijheid Wierden-Enter” opgericht
 • de domeinnaam vrijheidwierdenenter.nl vastgelegd
 • het emailadres info@vrijheidwierdenenter.nl aangemaakt
 • de website www.vrijheidwierdenenter.nl is geactiveerd evenals enkele andere social media
 • regionale, provinciale en landelijke bijeenkomsten bezocht om waar mogelijk aan te sluiten
 • en inwoners van onze gemeente mee te laten genieten van eventueel andere activiteiten

Deze brief is aan u gericht, omdat u bij ons bekend bent als contactpersoon van een doelgroep. Wanneer u deze functie niet (meer) bekleedt, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit bericht door te sturen naar de juiste persoon en dit aan ons door te geven?

Vriendelijke groet,
namens de Stichting Vier de Vrijheid Wierden-Enter,

Ria Broeze,
voorzitter

Comments are closed.