De Meijerinkshoek en de Schietbaan

De Meijerinkshoek en de Schietbaan

Bij de start, eind 2019, van onze activiteiten voor de bevrijdingsfeesten werd al snel duidelijk dat wij als bewoners van de Meijerinkshoek en de Schietbaanweg hieraan ook zouden meedoen. Dat bood ons een mooie gelegenheid om de banden met de buren te versterken en eens gezellig met elkaar bezig te zijn.

In het begin vlogen de ideeën je om de oren. Goede en zinnige opmerkingen werden er gemaakt. Ook het kostenplaatje kwam voorbij en men was het erover eens dat de uitvoering van de activiteiten zoveel mogelijk budget neutraal, ook voor de organisatie, uitgevoerd moest worden.

Ook het aspect van duurzaamheid speelde een rol: het te gebruiken materiaal zou zoveel mogelijk gezocht worden bij de mensen thuis. Zodoende is er bij alle uitgevoerde objecten nauwelijks een beroep gedaan op ‘het subsidiepotje’ van het comité.

De bewoners van de Meijerinkshoek en Schietbaanweg willen de bevrijding herdenken op een drietal manieren. Daarbij is gelet op de authenticiteit van de gebeurtenissen. Dat wil zeggen dat de gebeurtenissen in onze buurt hebben plaatsgevonden.

  • De strijd
  • De bevrijding
  • Het vieren van de vrijheid

De Strijd

De tank

In april 1945 is Wierden bevrijd door het Canadese Algonquin regiment, met ondersteuning van het South Alberta regiment met pantserwagens en tanks. Hiervoor is nog behoorlijk strijd geleverd. De Duitsers hielden fanatiek stand maar dankzij de inzet van o.a. Canadese tanks en manschappen konden ze op de vlucht worden gejaagd.

Om deze strijd uit te beelden is er een tank gebouwd die geplaatst wordt op een goed zichtbare plaats in de Meijerinkshoek. Het is een model van een Amerikaanse Sherman tank die veel gebruikt werd door de Amerikaanse en Canadese militairen.

De brandende vrachtwagen

Op een dag is een vrachtwagen op de hoek van de 1e Meijerinkshoekweg en de Schietbaanweg in brand geschoten. Het is onduidelijk wie daarvoor verantwoordelijk was.

Dit zal worden uitgebeeld door een ’brandende’ vrachtwagen. Weliswaar niet op de juiste plek omdat dit elders in de Meijerinkshoek beter tot zijn recht komt.

De bevrijding

Steun vanuit de lucht

Tijdens de gevechten hadden de Canadezen op een gegeven moment luchtsteun gevraagd om zo sneller de Duitsers te kunnen verdrijven.

Steun kwam er ook, in heel Nederland, vanuit de lucht door middel van het droppen van voedselpakketten. Zover bekend wel niet in Wierden maar deze pakketten waren voor veel Nederlanders in het westen van het land zeer welkom. Er heerste grote hongersnood.

Er is een aantal parachutes gemaakt die de luchtsteun en de voedseldroppings tijdens de hongerwinter weergeven boven Nederland of de landing van soldaten in diverse plaatsen in het land. De parachutes zullen verlicht worden en te zien zijn verspreid in de Meijerinkshoek en op de Schietbaanweg.

Oude Schietbaan

Deze schietbaan, aangelegd in 1939, was bedoeld als een oefenbaan voor de burgerwacht van Wierden die na de Eerste Wereldoorlog was opgericht door de burgemeester van Wierden.

Rond de volledig in ere herstelde schietbaan staan informatieborden die de historie van deze in Nederland unieke baan aangeven. Er is een ‘Stichting de Schietbaan’ die voor de lichtroute de baan zeer fraai zal verlichten.

Vier de vrijheid

Na de bevrijding is het tijd voor feest. Dat wordt uitbundig gevierd in heel Nederland zo ook in Wierden, in de Meijerinkshoek.

V van Victory, Vrede of Vrijheid

Bij praktisch elk huis aan de 1e Meijerinkshoekweg en ook de Schietbaanweg wordt een verlicht V-teken geplaatst.

Vlaggen

Er zal uitbundig worden gevlagd zoals dat ook gebeurde aan het einde van de oorlog. Daarbij zullen de Canadese en Nederlandse vlaggen niet ontbreken. En natuurlijk ook niet de ‘Wierdense Bevrijdingsvlag’.