Organisatie lichtroute

Organisatie lichtroute

In het kader van 75 jaar bevrijding zou er een lichtroute georganiseerd worden periode van 7 april t/m 5 mei 2020.

Gevolgen van de maatregelen tegen het Corona-virus

Als gevolg van de maatregelen tegen het Corona-virus worden alle activiteiten tot 1 juni 2020 geannuleerd. Omdat juist de combinatie van alle verschillende activiteiten zo sterk is, hebben we in overleg met onze burgemeester richting alle organisatoren voorgesteld om het programma zo veel mogelijk door te schuiven naar 2021 en te vieren rondom 76 jaar bevrijding.

Lichtroute

In het kader van 75 jaar bevrijding zal er een lichtroute georganiseerd worden (periode van 7 april t/m 5 mei 2020). Als initiatiefnemers van de lichtroute willen we alle inwoners van de gemeente Wierden oproepen om samen de handen ineen te slaan om hun buurt/straat of wijk te versieren. Het doel hiervan is om bij jong en oud bewustwording te creëren over de gebeurtenissen in de oorlogsjaren.

Wanneer de deelnemers bekend zijn worden er een aantal routes uitgezet langs alle deelnemende straten/wijken of buurten. Zijn de versieringen in de avond uren mooi verlicht dan wordt het ook meegenomen in de zogenoemde lichtroute. In deze route komen de mensen langs alle versieringen die mooi verlicht zijn in de avonduren. Juist ‘s avonds komen verlichte scene’s meer tot hun recht.

Kosten en subsidies

Als lichtroute hebben we kans om subsidie te krijgen. Echter zal van dit bedrag de kosten van de lichtroute nooit helemaal gedekt kunnen worden en kan een eigen inleg en/of gebruik van eigen materiaal, zoals 25 jaar geleden ook gebeurde, eventueel uitkomst kunnen bieden.

Ook meedoen

De versieringen moeten te maken hebben met de oorlog en/of bevrijding. Het geniet de voorkeur om een onderwerp te kiezen die overeenkomt met de gebeurtenissen zoals die in de oorlog of bij de bevrijding in de betreffende buurt heeft plaats gevonden. Bijv. in Zuna is een Lancaster met een Tallboy bom (grootste bom van die tijd van 12.000 pond) neergestort waarbij de bom tot ontploffing is gekomen. Het mooiste zou dan natuurlijk zijn om in die regio een thema te kiezen die daar mee te maken heeft. Zo heeft het thema meer historische waarde bij de bezoekers dan wanneer het een “universeel” thema betreft.

Voor uitleg over stops kunnen buurten beschrijvingen aanleveren. Deze beschrijvingen nemen we op op deze website (aanleveren via lichtroute@vrijheidwierdenenter.nl). De beschrijvingen worden opgenomen in de route-beschrijving zodat deelnemers deze informatie kunnen lezen tijdens de route. Daarnaast kunnen er QR codes gemaakt worden die verwijzen naar de beschrijvingen. Deze QR codes kunnen op spandoeken gedrukt worden en kunnen gebruikt worden in de route-boekjes.

Wilt u uw buurt enthousiast maken, dan kunt u gebruik maken van onderstaande brief.

De kaart hieronder toont de buurten die al meedoen. Wilt u met uw buurt ook aansluiten, meld u dan aan!

QR Codes

Voor uitleg over stops kunnen buurten beschrijvingen aanleveren. Deze beschrijvingen nemen we op op deze website (aanleveren via lichtroute@vrijheidwierdenenter.nl). De beschrijvingen worden opgenomen in de route-beschrijving zodat deelnemers deze informatie kunnen lezen tijdens het rijden van de route.

Daarnaast kunnen er QR codes gemaakt worden die verwijzen naar de beschrijvingen (deze code kan pas gemaakt worden nadat de beschrijving is aangeleverd, de tekst kan later wel aangepast / gecorrigeerd worden). Deze QR codes kunnen op spandoeken gedrukt worden en kunnen gebruikt worden in de (papieren) route-boekjes.

Er is budget voor een een beperkt aantal spandoeken die via de organisatie aangevraagd kunnen worden. Deze spandoeken (met de QR code) kunnen aan het begin van de wijk / buurt geplaatst worden. Zo kunnen deelnemers van de route zien dat ze bij een nieuwe lichtroute stop zijn en kunnen ze via de QR de informatie ophalen behorende bij hetgeen ze daar gaan zien. Indien gewenst kunnen wijken / buurten de(zelfde) QR code op meerdere plaatsen in de wijk plaatsen.

Link