Sponsoren

Sponsoren

De dorpen en buurtschappen van de gemeente Wierden vieren in 2020 75 jaar vrijheid. De bevrijding van de gemeente Wierden vond plaats in de periode van 7 tot en met 9 april 1945. Er zijn, naast het feit dat het een jubileumjaar is, diverse redenen om dit jubileum groots te vieren. Inwoners uit de gemeente Wierden, die nog kunnen getuigen over de oorlogsjaren en de bevrijding, zijn op leeftijd. In relatie hiermee dringt de tijd om te kijken hoe we de herdenking van de verschrikkingen uit de jaren 40-45 en de viering van de daarna verworven vrijheid kunnen doorgeven aan de volgende generaties: “Opdat het niet weer gebeure”.

Voor informatie over sponsoring kunt u contact opnemen met mevr. R. Broeze, voorzitter Stichting Vier de Vrijheid Wierden Enter of dhr. J. Bosch, penningmeester – info@vrijheidwierdenenter.nl.

Gevolgen van de maatregelen tegen het Corona-virus

Als gevolg van de maatregelen tegen het Corona-virus worden alle activiteiten tot 1 juni 2020 geannuleerd. Als gevolg van de maatregelen tegen Corona, zijn de activiteiten doorgeschoven naar 2022 Als stichting Vier de Vrijheid hebben we bewust gekozen voor de maanden maart, april en mei 2022 omdat dat de maanden zijn waar normaal ook de dodenherdenking en bevrijding herdacht worden.

We hebben alle contactpersonen van de buurten en verenigingen en ambassadeurs van onze sponsoren en Gemeente Wierden reeds ingelicht. We hebben samen met de inwoners een prachtig bevrijdingsfeest in elkaar gezet. Er is door iedereen al veel werk verzet en we gaan er samen een leuk feest van maken in 2022!