Westervenne – NAD Kamp

Westervenne – NAD Kamp

Wij nemen jullie mee in de lichtroute op reis naar het Wierdenseveld. Daar waar in 1940 de capitulatie had plaats gevonden. Werden een aantal bouwbedrijven uit de omgeving gevraagd om richting de Vossenbosch te gaan. Ze bouwden daar barakken die in eerste instantie werden gebruikt voor de Duitse soldaten om oefeningen te doen in de buurt. Na een jaar nam de NAD (* Nederlandse Arbeiders dienst) het kamp over, en breiden ze het verder uit. Na dat dit klaar was kwamen er gedemobiliseerde Nederlandse soldaten die de ontginningswerkzaamheden gingen uitvoeren. Eenmaal aangekomen op het stationnetje liepen ze het dorp uit richting de Vossenbosch aan de hand van uitgezaagde bewegwijzering kwamen ze er. Om het werkproject te bereiken waarvoor ze kwamen moesten ze meer dan een halfuurtje lopen over een stoffig zandpaadje met de schop over hun schouders. Ter plekke stonden een Witte keet ( aan de dwarsdijk 7 ) en vele rijen met kiepkarretjes, die gevuld met zand en plaggen afgevoerd dienden te worden over de daartoe aangelegde rails.

Wij willen jullie dan ook meenemen op deze reis met als eind doel te laten zien dat er van vroeger naar nu veel veranderd is. Waarbij er voor ons als buurt belangrijk is dat natuur die wij vroeger hebben overgehouden samen kan gaan met het boeren van nu…

Wij als buurt vinden het belangrijk om de geschiedenis die hier heeft plaats gevonden, te kunnen blijven doorgeven aan de generatie die na ons komt. “Opdat het niet weer gebeure”.

Wij vinden het dan ook belangrijk dat we de Witte keet die voor ons gebied toch wel heel belangrijk is samen met kamp Vossenbosch te kunnen onderhouden. Hierbij kan het verdiende geld goed gebruikt worden, om daarnaast informatieborden  neer te zetten bij de Witte keet en op de andere geschiedenis plekken die voor de vele bezoekers die ons gebied bezoeken.

Lichtroute