Wierden West – Bevrijding

Wierden West – Bevrijding

Op 5 april 1945 trokken tanks van het Canadese South Alberta regiment met infanteristen van Algonquin en gesteund door Almelose binnenlandse strijdkrachten naar Aadorp om vanuit daar een doorbraak te forceren. Na 5 dagen en nachten onafgebroken hevige strijd trokken Duitsers zich terug. De Canadezen hadden Wierden en omgeving bevrijd.

Wie het heeft meegemaakt zal het nooit meer vergeten, maar ook als je altijd in vrede hebt geleefd, moet je beseffen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.

De vrijheid om te kunnen zeggen wat je vind en te zijn wie je bent zonder veroordeeld te worden. Het vergt tolerantie,verschillen mogen er zijn.

Maar wees nooit tolerant als jouw vrijheid of die van een ander word bedreigd. Vrijheid is iets om voor te blijven strijden, zonder wapens.

Lichtroute