Elzenlaan – Posters en foto’s

Elzenlaan – Posters en foto’s

In de Elzenlaan is bij elke woning een afbeelding met betrekking tot de tweede Wereldoorlog in en om Wierden te bewonderen. Daarnaast  staan er een model van een Spitfire en van een jeep. Alle objecten zijn ’s avonds verlicht.

De diverse posters vertonen oproepen en informatie om eigen groente te verbouwen, voedsel te besparen, hoe koffiesurrogaat te maken. Maar ook over zwijgzaamheid tegenover elkaar en de vijand te bewaren, om onder te duiken, verzet te plegen en over vliegtuigherkenning en nog veel meer.

Daarnaast zijn er foto’s van gebeurtenissen in en om Wierden, zoals geallieerde vliegtuigen die een rol speelden tijdens de luchtoorlog boven Wierden en de bevrijding plus de feestelijkheden er na.

Verder foto’s van een vervalst persoonsbewijs, distributiebonnen, erebogen ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1945 en (uit de meidagen van 1940) van het Friese bataljon bij de voormalige schaapskooi aan de Enterweg.

Zeker in deze tijd kan het belang van vrede niet genoeg benadrukt worden en vinden wij het noodzakelijk dit grote goed te blijven uitdragen en door te geven aan volgende generaties.

Vrede is niet vanzelfsprekend!