Organisatie van activiteiten

Organisatie van activiteiten

De dorpen en buurschappen van de gemeente Wierden vieren in 2020 75 jaar vrijheid. De bevrijding van de gemeente Wierden vond plaats in de periode van 7 tot en met 9 april 1945. Er zijn, naast het feit dat het een jubileumjaar is, diverse redenen om dit jubileum groots te vieren. Inwoners uit de gemeente Wierden, die nog kunnen getuigen over de oorlogsjaren en de bevrijding, zijn op leeftijd. In relatie hiermee dringt de tijd om te kijken hoe we de herdenking van de verschrikkingen uit de jaren 40-45 en de viering van de daarna verworven vrijheid kunnen doorgeven aan de volgende generaties: “Opdat het niet weer gebeure”.

Projectplan en activiteitenlijst

Download hieronder het projectplan en de lijst met activiteiten voor een overzicht. Dit zijn werkdocumenten en deze worden bijgewerkt als er zaken veranderen of als er nieuwe activiteiten aangemeld worden.

De gemeente Wierden wil zich onderscheiden en heeft daarom in het kader van 75 jaar vrijheid gekozen voor het ondersteunen van burgerinitiatieven. Om hieraan ruimte te geven is er door inwoners uit de gemeente Wierden een stichting opgericht die zorg draagt voor het aanjagen, bundelen en ondersteunen van de diverse projecten in het kader van 75 jaar vrijheid. Het stichtingsbestuur van ‘Vier de Vrijheid Wierden – Enter’ maakt deel uit van een kerncomité waarin een brede vertegenwoordiging zit uit de lokale samenleving.

Kerncomtié

Inwoners van de gemeente Wierden die het hebben meegemaakt herinneren zich nog de feestelijkheden rondom de viering van 50 jaar bevrijding. Toen pakten de dorpen en buurtschappen groot uit. De herdenkingen en vieringen in het kader van de Tweede Wereldoorlog genieten dan ook een grote belangstelling onder de bevolking. Daarnaast zijn er veel markeringen in de gemeente daar waar een voorval heeft plaatsgevonden in de periode 40-45. Deze betrokkenheid is ook zichtbaar in de vorm van de Stolpersteine waarmee in de openbare ruimte de laatste verblijfplaats is gemarkeerd van de vermoorde Joodse inwoners.

Ook aandacht wordt er besteed aan de helden van weleer, namelijk zij die verzet pleegden en de bevrijders. Jaarlijks vindt er een herdenking plaats bij de graven van de omgekomen geallieerden.

De projecteigenaren van de projecten zijn verantwoordelijk voor de realisering en, indien van toepassing, benodigde vergunningen en aanvullende verzekeringen. Op ieder onderdeel kunnen zij de hulp inroepen van het kerncomité. Het kerncomité draagt zorg voor andere geldstromen, zoals subsidie en sponsoring.

Het zwaartepunt van het programma 75 jaar vrijheid Wierden-Enter ligt in de periode van 7 april 2020 tot en met 5 mei 2020. Het projectplan 75 jaar vrijheid in Wierden-Enter beschrijft de activiteiten, de communicatie en de financiën.